Zgodnie ze statutem OSP Wyśmierzyce, władze są wybierane raz na 5 lat. Aktualne składy zarządów przedstawiamy poniżej.

Wybory 25.02.2016

Zarząd OSP Wyśmierzyce:

 • dh Longin Chmielewski – prezes
 • dh Wacław Kozłowski – skarbnik
 • dh Krzysztof Więckowski – naczelnik
 • dh Piotr Geszejter – gospodarz
 • dh Stanisław Podpora – sekretarz
 • dh Tomasz Sitarek – członek
 • dh Jan Burakowski – członek

Przedstawiciele OSP Wyśmierzyce do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

 • dh Krzysztof Więckowski
 • dh Michał Miszczak
 • dh Longin Chmielewski

Komisja Rewizyjna

 • dh Marian Chmieleski – przewodniczący
 • dh Grzegorz Kawiński – członek
 • dh Grzegorz Pękacki – członek