Historia – OSP Wyśmierzyce 1917-2016

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyśmierzycach istnieje już niemal 100 lat, jej historię przybliżamy krótko poniżej.

*1917-1939*

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyśmierzycach założona została  17 maja 1917 roku na zebraniu ogólno-miejskim  w którym uczestniczyło  115 osób. Powodem założenia Straży były pożary, które w 1902 roku spowodowały duże straty – spaliło się 28 budynków. Następny pożar w 1911 roku zniszczył całkowicie część Wyśmierzyc, w roku 1917 spalił się kościół. 17 maja na zebraniu został wybrany 7 osobowy Zarząd, do straży wstąpiło  48 osób. W dniu 9 września  1917 roku Rada Mieszkańców Wyśmierzyc przeznaczyła z funduszy mieszkańców 600 rubli dla potrzeb powstałej straży, a Obywatele Wyśmierzyc zebrali 722 ruble i 65 kopiejek od rolników. Za te pieniądze zakupiono 1 sikawkę dwuskokową  ręczną o wydajności 250 litrów  wody na minutę. W 1920 roku ze zbiórek loterii fantowej i zabaw, zakupiono 27 mundurów wyjściowych oraz  27 czapek rogatywek. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Radomiu przydzieliła nieodpłatnie dla straży  Wyśmierzyce 39 hełmów i pasów wraz z toporkami. Młoda Straż dzięki prężnemu Zarządowi w każdą  niedzielę  w godz. 6.00-8.00 zbierała się na zbiórkach, szkoląc się i podnosząc kwalifikacje strażaków w 3 sekcjach. W 1920 roku z inicjatywy strażaków i ludności powstała orkiestra dęta , zakupiono  instrumenty a członkowie orkiestry sami opłacali kapelmistrza. Ochotnicza Straż Pożarna w Wyśmierzycach prowadziła  życie kulturalne organizowała zabawy, cztery razy w roku przedstawienia, pokazy szkolno-bojowe. Straż była dobrze wyszkolona i posiadała  jak na ówczesne czasy dobry sprzęt gaśniczy: 2 wozy/ dzisiejsze rekwizyty/, 2 beczkowozy dwukołowe po 200 l pojemności, drabiny lekkie, hakowe , drabinę Szczerbowskiego, tłumice bosaki, pochodnie oraz sztandar zakupiony ze środków społeczeństwa. Straż miała bardzo duże poparcie miejscowego społeczeństwa  a także okolicznych wiosek, była prawidłowo przygotowana co miało odbicie przy gaszeniu pożarów. Dobrze wyszkolona i pięknie prezentująca się Straż przyciągała nowych członków- starsi pozostawali w jej szeregach do końca swego życia.

*1939-1945*

Rok 1939 to okupacja niemiecka, która wyrządziła bardzo duże straty moralne wśród członków organizacji oraz straty w sprzęcie. Strażaków zmuszano do pełnienia wart obserwacyjnych . Pomimo ogromu nieszczęść straż była żywotna, gasiła pożary , szkoliła się.

*1945-1989*

Po wyzwoleniu, w 1945 roku nowo wybrany Zarząd przystąpił od zaraz do odbudowy straży i ducha strażaków , zakupiono motopompę i węże , wyremontowano samochód „Krupp” pozostawiony podczas wojny przez Niemców.
W roku 1957 z dobrowolnych składek mieszkańców  Wyśmierzyc zakupiono nowy sztandar dla OSP i uroczyście  wręczono go w dniu 15 sierpnia 1958 roku, w tymże roku ze zbiórek zakupiono instrumenty dęte i wznowiono działalność orkiestry.
W dniu 13 sierpnia 1967 roku oddano do użytku nowo wybudowaną remizę strażacką. Uroczystość tą powiązano z obchodami 50-lecia istnienia Straży. Szeregi strażaków rosły. OSP liczyło  48 członków i 16 członków  orkiestry dętej.
W 1986 reaktywowana została Młodzieżowa drużyna Pożarnicza, która do dziś aktywnie działa przy OSP Wyśmierzyce.

*1989 – 2016*

Po odzyskaniu niepodległości, także OSP Wyśmierzyce przeszła pewne przemiany. W latach 90′ podjęto decyzję o rozbudowie i remoncie remizy. I tak w 1998 roku do użytku oddano dużą salę o powierzchni ponad 100 m kw., wybudowano wtedy także m.in kuchnię, a cały budynek zyskał nowe zadaszenie. W trakcie remontu dokonano również renowacji elewacji remizy. Rok później, w 1999 roku, jednostka OSP Wyśmierzyce została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (w skrócie KSRG), który działa w Polsce od 1995 roku i służy ujednoliceniu działań ratowniczych.
W 2003 roku jednostka świętowała obchody 85-lecia istnienia. W trakcie uroczystości przekazano samochód bojowy.
Od kilku lat OSP Wyśmierzyce czynnie uczestniczy w regionalnych i ogólnopolskich zawodach Sikawek Konnych, odnosząc liczne sukcesy. W lipcu 2015 roku, podczas X Mazowieckich Zawodów Sikawek Konnych w Garwolinie, nasza jednostka zwyciężyła w konkursie na prezentację historyczną i najwierniejsze odwzorowanie epoki pożarniczej oraz pożarniczego sprzętu.