Ochotnicza Straż Pożarna Wyśmierzyce
ul. Kościelna 2, 26-811 Wyśmierzyce
tel. 604 299 880 / 793 570 280
e-mail: ospwysmierzyce@wp.pl